Sử dụng tốt những tướng có kỹ năng định hướng trong liên minh có làm bạn tăng khả năng phán đoán tâm lý ngoài đời?

Từ khóa: Game

Mình không chơi Liên Minh, mình chơi DotA 2.

Mình không hiểu lắm về khái niệm "những tướng có khả năng định hướng", mình tạm hiểu là những tướng có nhiều thao tác (skill, action) và có thể là target point/area thay vì target unit. Tức là đòi hỏi kỹ năng tốt.

Mình không có sự so sánh giữa việc trước và sau khi chơi game đó thì khả năng phán đoán của mình thế nào. Nhưng việc chơi game với những người bạn giúp mình hiểu tính của mọi người hơn. Họ sẽ thế nào khi gặp khó khăn, họ có thói quen sống như thế nào, họ muốn trở thành gì nếu có một cuộc sống khác (yes, game đó) ... Từ đó, mình hiểu thêm về con người ngoài đời của họ.

Còn việc suy nghĩ phán đoán, mình nghĩ việc chơi game có thể giúp tăng phản xạ một chút, còn để phán đoán được thì cần nhiều vốn sống xã hội cơ.


Trả lời

Mình không chơi Liên Minh, mình chơi DotA 2.

Mình không hiểu lắm về khái niệm "những tướng có khả năng định hướng", mình tạm hiểu là những tướng có nhiều thao tác (skill, action) và có thể là target point/area thay vì target unit. Tức là đòi hỏi kỹ năng tốt.

Mình không có sự so sánh giữa việc trước và sau khi chơi game đó thì khả năng phán đoán của mình thế nào. Nhưng việc chơi game với những người bạn giúp mình hiểu tính của mọi người hơn. Họ sẽ thế nào khi gặp khó khăn, họ có thói quen sống như thế nào, họ muốn trở thành gì nếu có một cuộc sống khác (yes, game đó) ... Từ đó, mình hiểu thêm về con người ngoài đời của họ.

Còn việc suy nghĩ phán đoán, mình nghĩ việc chơi game có thể giúp tăng phản xạ một chút, còn để phán đoán được thì cần nhiều vốn sống xã hội cơ.


Theo mình thì không đâu bạn ạ ! Nếu bạn có giao tiếp xã hội tốt bạn sẽ học hỏi nhiều và nắm bắt được tâm lí ngoài đời
Nhận tiện có bạn nào chơi lm ko add friend mình :v