Sự khác biệt giữa lịch sử và khoa học là gì trong việc sản xuất, tìm kiếm thông tin?

  1. Lịch sử

  2. Khoa học

  3. Triết học

Từ khóa: 

lịch sử

,

so sánh

,

khoa học

,

thông tin

,

lịch sử

,

khoa học

,

triết học

Lịch sử và khoa học là hai trường phái nghiên cứu, môn học khác nhau.

Khoa học sản xuất kiến thức qua quy trình khoa học:

- Lập gỉa thuyết.

- Lập đề cương, lên kế hoạch.

- Thử nghiệm, thu nhập và ghi chép thông tin, dữ liệu qua quan sát.

- Quay lại giả thuyết, so sánh kết quả với giả thuyết.

Đây là quy trình khoa học cơ bản, thật ra cách làm trên ngoài đời còn phức tạp hơn rất nhiều, bài nghiên cứu còn phải qua đánh giá bởi chuyên gia và đồng nghiệp, quay đi quay lại, kiểm tra các bài làm tương tự khác.

Còn lịch sử thì khác. Trong môn này bạn chỉ có thể dùng những thông tin đã có sẳn. Khi nghiên cứu về sự kiện và bối cảnh trong lịch sử, ta chỉ có thể dùng những tài liệu ghi chép trong thời điểm đó.

Trong khi đó, trong khoa học, bạn được quyền tái tạo lại cuộc thí nghiệm, được quay lại và đánh giá lại. Đó là lý do tại sao các kết luận khoa học vẫn luôn được đổi mới.

Lịch sử thì khác, chúng ta thường chỉ tìm được đốt phá mới trong lịch sử khi ta đào lên, tìm được một vật phẩm và tài liệu nào mới. Nhưng nguồn thông tin không thể mộc lên nữa, khi đã qua giai đoạn lịch sử đó, ta chỉ có thể suy đoán.

Nguồn tài liệu của lịch sử vì thế còn đáng giá hơn. Trong khi trong khoa học, nếu có vấn đề gì, ta vẫn có thể quay lại, tái thí nghiệm. Nhưng trong lịch sử, một khi kiến thức đó đã mất là mất luôn.

Trả lời

Lịch sử và khoa học là hai trường phái nghiên cứu, môn học khác nhau.

Khoa học sản xuất kiến thức qua quy trình khoa học:

- Lập gỉa thuyết.

- Lập đề cương, lên kế hoạch.

- Thử nghiệm, thu nhập và ghi chép thông tin, dữ liệu qua quan sát.

- Quay lại giả thuyết, so sánh kết quả với giả thuyết.

Đây là quy trình khoa học cơ bản, thật ra cách làm trên ngoài đời còn phức tạp hơn rất nhiều, bài nghiên cứu còn phải qua đánh giá bởi chuyên gia và đồng nghiệp, quay đi quay lại, kiểm tra các bài làm tương tự khác.

Còn lịch sử thì khác. Trong môn này bạn chỉ có thể dùng những thông tin đã có sẳn. Khi nghiên cứu về sự kiện và bối cảnh trong lịch sử, ta chỉ có thể dùng những tài liệu ghi chép trong thời điểm đó.

Trong khi đó, trong khoa học, bạn được quyền tái tạo lại cuộc thí nghiệm, được quay lại và đánh giá lại. Đó là lý do tại sao các kết luận khoa học vẫn luôn được đổi mới.

Lịch sử thì khác, chúng ta thường chỉ tìm được đốt phá mới trong lịch sử khi ta đào lên, tìm được một vật phẩm và tài liệu nào mới. Nhưng nguồn thông tin không thể mộc lên nữa, khi đã qua giai đoạn lịch sử đó, ta chỉ có thể suy đoán.

Nguồn tài liệu của lịch sử vì thế còn đáng giá hơn. Trong khi trong khoa học, nếu có vấn đề gì, ta vẫn có thể quay lại, tái thí nghiệm. Nhưng trong lịch sử, một khi kiến thức đó đã mất là mất luôn.

Không có gì khác nhau: lịch sử cũng là khoa học và khoa học cũng là lịch sử

Lịch sử là những gì đã diễn ra, nhưng chưa chắc đúng. Vì chúng ta k có mặt tại đó, lúc đó, chỉ được biết đến qua lời kể, ghi chép, điển tích của người khác để lại. Và người đó chưa chắc mô tả đúng mà có thể làm sai lệch thông tin.

Khoa học cũng vậy, khoa học thường thức, khoa học công nghệ, khoa học dẫn chứng, khoa học tâm linh... là do chính xác ai tạo ra, hấp thu từ đâu mà ra, có hay k có... cũng mang tính chất tương đối và còn nhiều bí mật. Nhưng dù sao nó cũng là thật