Bạn nghĩ trong tương lai ngành nào sẽ có cơ hội phát triển, làm việc?

  1. Hướng nghiệp

  2. Xã hội

Đất nước càng ngày càng phát triển thì xã hội và kinh tế đều đi lên va đa dạng hoá.

Bạn nghĩ trong tương lai ngành nào sẽ phát triển trong tương lai. Hoặc công việc nào bạn nghĩ cần được phát triển và chú tâm.

Từ khóa: 

ngành nghề

,

dự đoán tương lai

,

cơ hội

,

việc làm

,

hướng nghiệp

,

xã hội

Tương lai cho ngành này còn bấp bênh, chưa định hình được và có thể sẽ còn lâu dài khi ta thấy được kết quả.

Nhưng mình nghĩ sau này ngành tâm lý sẽ càng ngày càng quan trọng và nên được quan tâm và đầu tư hơn.

Đô thị hoá, áp lực và cạnh tranh trong công việc và học tập đang có xu hướng gia tăng. Xã hội Việt Nam đang thay đổi chóng mặt và vì thế sẽ trao nhiều cơ hội khởi nghiệp mới, nhưng bám theo đó cũng không ít nhiều vấn đề nhức nhối.

Trong đó, các bệnh hoặc suy giảm sức khoẻ liên quan đến tâm lý càng ngày sẽ càng tăng.

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/death-rates-in-people-with-mental-illness-compared-to-the-wa-population-taken-from-1644249092.png

(Coghlan et. al., 2001, p. 18)

nguồn hình

Biểu đồ trên cho thấy mực độ tử vong của người bị vấn đề tâm lý (xanh đậm) so với người không bị (xanh da trời) trong từng loại bệnh. Điều này cho thấy, sức khoẻ tâm lý yếu sẽ dẫn đến nhiều vấn đề hơn là trầm cảm hay tự tử, may còn gây nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự sống còn của sức khoẻ nói chung.

Tất nhiên lãnh vực còn bị ngộ nhận ở Việt Nam vì nó còn mới trong xã hội à thị trường ý tế. Nhưng không thể phủ nhận mặt quan trọng của nó.

Ngành này cũng đang khan hiếm nguồn nhân lực.

Mình không biết sau này lãnh vực này có phát triển được ở Việt Nam không, nhưng mình nghĩ kể cả nó không mộc lên một cách tự nhiên thì vẫn nên đầu tư vào nó nhiều hơn.

Có thể bây giờ chưa thấy tầm quan trọng của nó, nhưng trong tương lai thì nó sẽ càng cần thiết.

Trả lời

Tương lai cho ngành này còn bấp bênh, chưa định hình được và có thể sẽ còn lâu dài khi ta thấy được kết quả.

Nhưng mình nghĩ sau này ngành tâm lý sẽ càng ngày càng quan trọng và nên được quan tâm và đầu tư hơn.

Đô thị hoá, áp lực và cạnh tranh trong công việc và học tập đang có xu hướng gia tăng. Xã hội Việt Nam đang thay đổi chóng mặt và vì thế sẽ trao nhiều cơ hội khởi nghiệp mới, nhưng bám theo đó cũng không ít nhiều vấn đề nhức nhối.

Trong đó, các bệnh hoặc suy giảm sức khoẻ liên quan đến tâm lý càng ngày sẽ càng tăng.

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/death-rates-in-people-with-mental-illness-compared-to-the-wa-population-taken-from-1644249092.png

(Coghlan et. al., 2001, p. 18)

nguồn hình

Biểu đồ trên cho thấy mực độ tử vong của người bị vấn đề tâm lý (xanh đậm) so với người không bị (xanh da trời) trong từng loại bệnh. Điều này cho thấy, sức khoẻ tâm lý yếu sẽ dẫn đến nhiều vấn đề hơn là trầm cảm hay tự tử, may còn gây nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự sống còn của sức khoẻ nói chung.

Tất nhiên lãnh vực còn bị ngộ nhận ở Việt Nam vì nó còn mới trong xã hội à thị trường ý tế. Nhưng không thể phủ nhận mặt quan trọng của nó.

Ngành này cũng đang khan hiếm nguồn nhân lực.

Mình không biết sau này lãnh vực này có phát triển được ở Việt Nam không, nhưng mình nghĩ kể cả nó không mộc lên một cách tự nhiên thì vẫn nên đầu tư vào nó nhiều hơn.

Có thể bây giờ chưa thấy tầm quan trọng của nó, nhưng trong tương lai thì nó sẽ càng cần thiết.

Mình nghĩ là Thương mại điện tử sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh vẫn phức tạp như này