1. Ngoại ngữ

Sự khác nhau giữa Church, Basilica và Cathedral là gì?

Từ khóa: church, religion, Ngoại ngữ

Vì có người trả lời rồi, mình góp thêm chút điều thú vị về nguồn gốc từ

Basilica là một tòa nhà của kiến trúc La Mã cổ đại. Basilica có nhiều chức năng, ví dụ làm tòa án hay nơi giao dịch thương mại. Khi Kitô giáo trở thành quốc giáo của Đế quốc La Mã, kiến trúc La Mã dần được sử dụng cho các tòa nhà phục vụ cho tôn giáo luôn.

Cathedral có gốc từ là kathedra Hy Lạp có nghĩa là "ghế", là "ngai tòa" của Giám mục như có bạn đã trả lời.

Church ngoài nghĩa nhà thờ, còn có nghĩa là Giáo hội. Từ này theo mình biết là từ nhóm Giéc-man vì mình biết tiếng Đức là Kirke, nhưng hình như có gốc Hy Lạp luôn (mình chưa rõ). Tuy nhiên trong tiếng Hy Lạp, người ta dùng từ khác để chỉ nhà thờ và giáo hội: ekklesia.

Trả lời

Vì có người trả lời rồi, mình góp thêm chút điều thú vị về nguồn gốc từ

Basilica là một tòa nhà của kiến trúc La Mã cổ đại. Basilica có nhiều chức năng, ví dụ làm tòa án hay nơi giao dịch thương mại. Khi Kitô giáo trở thành quốc giáo của Đế quốc La Mã, kiến trúc La Mã dần được sử dụng cho các tòa nhà phục vụ cho tôn giáo luôn.

Cathedral có gốc từ là kathedra Hy Lạp có nghĩa là "ghế", là "ngai tòa" của Giám mục như có bạn đã trả lời.

Church ngoài nghĩa nhà thờ, còn có nghĩa là Giáo hội. Từ này theo mình biết là từ nhóm Giéc-man vì mình biết tiếng Đức là Kirke, nhưng hình như có gốc Hy Lạp luôn (mình chưa rõ). Tuy nhiên trong tiếng Hy Lạp, người ta dùng từ khác để chỉ nhà thờ và giáo hội: ekklesia.

Ba từ này đều dịch là nhà thờ hoặc thánh đường nhưng sẽ có một chút khác về hình thức như sau:

  • Cathedral: là một nhà thờ lớn có một giám mục quản lý. Đây là nơi đánh dấu vị trí trung tâm trong khu vực có sức ảnh hưởng của vị giám mục này. Từ nơi này vị giám mục này sẽ lan tỏa sức ảnh hưởng của mình tới các con chiên trong khu vực lân cận, tạo thành một "giáo phận" riêng của họ. Cathedral được gọi là "nhà thờ lớn" hay "nhà thờ mẹ", nhìn chung đều chỉ một nhà thờ trung tâm và quan trọng nhất của một giáo phận.
  • Church: vì một giáo phận là khá rộng và không phải mọi con chiên thuộc giáo phận này đều có thể tập trung ở Cathedral của giáo phận đó để thờ phượng Chúa, nên vị giám mục sẽ điều phối các tu sĩ (hay linh mục) dưới quyền của họ tới truyền giảng cho các con chiên ở những nhà thờ nhỏ hơn, nằm rải rác trong giáo phận của vị giám mục này. Những nhà thờ nhỏ hơn đó là Church, gần giống như những chi nhánh của Cathedral trong một giáo phận.
  • Basilica: là những nhà thờ/thánh đường có tầm quan trọng đặc biệt, chẳng hạn là vị trí hành hương hàng năm của con chiên, hoặc mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt nào đó và trở thành nơi tham quan của du khách.