Suy nghĩ về việc học trực tuyến trong mùa dịch Covid-19 ( Tác dụng, bất cập,cách cải thiện,bài học)?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

-Mình thấy bất cập là một số nơi chưa được phủ sóng hoàn toàn internet (miền núi, vùng xa vùng sâu...), băng thông mạng cũng tùy lúc nữa, máy tính + điện thoại + tivi hỗ trợ học tập online cũng còn tùy vào hoàn cảnh các bạn học sinh, sinh viên

-Cách cải thiện: nhà nước, chính phủ đã yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ internet tăng băng thông cũng như có những nâng cấp cơ sở mạng dữ liệu sao cho luôn đảm bảo nhất phục vụ cho các trường ĐH ...

-Bài học mình nghĩ đến là cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, đầy đủ chất lượng hơn cho việc giảng dạy trực tuyến trong tương lai, (các nước khác đang làm rất tốt việc giảng dạy trực tuyến), cách giảng dạy này còn mới ở nước ta, có thể áp dụng luôn trong thời gian tới sau khi đã hết dịch (nhưng với tỉ lệ % nhỏ, chủ yếu vẫn là đến lớp, trường để gặp mặt thầy, cô)

(...)

Trả lời

-Mình thấy bất cập là một số nơi chưa được phủ sóng hoàn toàn internet (miền núi, vùng xa vùng sâu...), băng thông mạng cũng tùy lúc nữa, máy tính + điện thoại + tivi hỗ trợ học tập online cũng còn tùy vào hoàn cảnh các bạn học sinh, sinh viên

-Cách cải thiện: nhà nước, chính phủ đã yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ internet tăng băng thông cũng như có những nâng cấp cơ sở mạng dữ liệu sao cho luôn đảm bảo nhất phục vụ cho các trường ĐH ...

-Bài học mình nghĩ đến là cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, đầy đủ chất lượng hơn cho việc giảng dạy trực tuyến trong tương lai, (các nước khác đang làm rất tốt việc giảng dạy trực tuyến), cách giảng dạy này còn mới ở nước ta, có thể áp dụng luôn trong thời gian tới sau khi đã hết dịch (nhưng với tỉ lệ % nhỏ, chủ yếu vẫn là đến lớp, trường để gặp mặt thầy, cô)

(...)