Trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ thông tin (IT) có phải là một?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

ai

,

it

,

trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI), không phải một phần của công nghệ thông tin (IT).

AI (Artificial Intelligent) là khi máy móc có dấu hiệu thông minh, tự học, hành vi song song với trí thông minh tự nhiên của con người. Để tạo AI, một nhóm chuyên gia về: Tâm lý con người, triết học, khoa học thần kinh, toán học, sinh học và khoa học máy tính hiện nay điều phối nghiên cứu tạo thành.

Trí tuệ Nhân tạo, AI tạo ra loại cảm xúc, thích nghi với những môi trường nhất định, tự mình suy nghĩ theo nghĩa đen và còn rất nhiều năm nữa trước khi người ta tạo được dạng trí tuệ nhân tạo thực sự.

Trong khi đó,

IT (Information Technology) là một phần của khoa học máy tính. Trọng tâm chính là tập trung vào giải pháp dựa trên phần mềm. IT làm cho máy tính lưu trữ, nghiên cứu, truy xuất, truyền tải và thao tác dữ liệu hoặc thông tin.

Công nghệ thông tin, IT bị giới hạn những gì nó làm được, ví dụ: các thuật toán trong nền kinh tế kinh doanh, thị trường thương mại, y-khoa, v.v...

Với IT, thì công nghệ máy móc bị hạn chế và không kết nối với trí tuệ nhân tạo.

Thân👍

Trả lời

Trí tuệ nhân tạo (AI), không phải một phần của công nghệ thông tin (IT).

AI (Artificial Intelligent) là khi máy móc có dấu hiệu thông minh, tự học, hành vi song song với trí thông minh tự nhiên của con người. Để tạo AI, một nhóm chuyên gia về: Tâm lý con người, triết học, khoa học thần kinh, toán học, sinh học và khoa học máy tính hiện nay điều phối nghiên cứu tạo thành.

Trí tuệ Nhân tạo, AI tạo ra loại cảm xúc, thích nghi với những môi trường nhất định, tự mình suy nghĩ theo nghĩa đen và còn rất nhiều năm nữa trước khi người ta tạo được dạng trí tuệ nhân tạo thực sự.

Trong khi đó,

IT (Information Technology) là một phần của khoa học máy tính. Trọng tâm chính là tập trung vào giải pháp dựa trên phần mềm. IT làm cho máy tính lưu trữ, nghiên cứu, truy xuất, truyền tải và thao tác dữ liệu hoặc thông tin.

Công nghệ thông tin, IT bị giới hạn những gì nó làm được, ví dụ: các thuật toán trong nền kinh tế kinh doanh, thị trường thương mại, y-khoa, v.v...

Với IT, thì công nghệ máy móc bị hạn chế và không kết nối với trí tuệ nhân tạo.

Thân👍

Công nghệ thông tin nó là tên gọi chung, nó bao gồm nhiều ngành và nhánh nhỏ khác nhau. Một số ngành lớn như Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông, An toàn thông tin mạng....

Để trả lời câu hỏi của bạn thì AI thuộc vào nhánh của ngành khoa học máy tính. Nhưng ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nó, một số trường cho nó là 1 chuyên ngành riêng để đào tạo.