Tại sao áp dụng kỳ thi 2 trong 1 rồi mà còn mua điểm đại học được nhỉ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình thấythấy áp dụng thế này mới dễ dàng mua điểm. Nói đơn giản, 2 kỳ thi. Kỳ thì tốt nghiệp do địa phương quản lý và kỳ thi đại học do chính trường đại học quản lý. Trường đại học sẽ lấy thí sinh về cho mình, việc chạy điểm sẽ hạn chế vì lấy đứa dốt về đào tạo mang tiếng chứ đc gì. Bởi vậy, khó chạy điểm. Còn kỳ thì chung, địa phương quản lý, mà phòng ban thì đều là 1 phần của ủy ban, khó lòng mà cãi lệnh, kiểu giờ a nâng ko? Ko thì tôi đưa ng khác lên để họ nâng. Vả lại việc nâng điểm địa phương lại đc thành tích cao, còn học đc hay ko là trường đại học ôm lấy, địa phương đâu có liên quan.

Bởi vậy, để địa phương quản lý dễ xảy ra chuyện lắm.

Trả lời

Mình thấythấy áp dụng thế này mới dễ dàng mua điểm. Nói đơn giản, 2 kỳ thi. Kỳ thì tốt nghiệp do địa phương quản lý và kỳ thi đại học do chính trường đại học quản lý. Trường đại học sẽ lấy thí sinh về cho mình, việc chạy điểm sẽ hạn chế vì lấy đứa dốt về đào tạo mang tiếng chứ đc gì. Bởi vậy, khó chạy điểm. Còn kỳ thì chung, địa phương quản lý, mà phòng ban thì đều là 1 phần của ủy ban, khó lòng mà cãi lệnh, kiểu giờ a nâng ko? Ko thì tôi đưa ng khác lên để họ nâng. Vả lại việc nâng điểm địa phương lại đc thành tích cao, còn học đc hay ko là trường đại học ôm lấy, địa phương đâu có liên quan.

Bởi vậy, để địa phương quản lý dễ xảy ra chuyện lắm.