Tại Sao bàn tay người lại có 5 ngón?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

con người

,

bàn tay

,

khoa học

Theo Mark Changizi, chuyên gia lý thuyết thần kinh người Mỹ đã phát triển một công thức toán học đơn giản dùng để giải thích số lượng chi của một sinh vật, từ côn trùng cho tới các loài thú, thậm chí là người ngoài hành tinh có tên gọi là định luật về chi (Limb Law).

Công thức của Changizi dựa vào độ dài các chi và bán kính cơ thể. Số lượng chi của sinh vật (N) được tính cụ thể như sau:

N≈2π/k.

L là chiều dài của chi.
R là bán kính cơ thể.
k là tỷ số chi, k= L/(L+R).
Với công thức này, độ dài các chi càng ngắn thì kết quả càng chính xác.

Changizi đã thử nghiệm công thức chi với hơn 190 loài sinh vật. Kết quả cho thấy một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Với một số trường hợp đặc biệt như loài rắn, độ dài chi bằng 0, ta có k = 0 và N là vô hạn. Như vậy, con rắn được coi là có vô số chi nhưng độ dài chi bằng 0 nên không có ngón tay nào.

Đối với con người, chúng ta sẽ áp dụng định luật về chi đối với bàn tay lý giải nguyên nhân tại sao nó lại có 5 ngón.

Bàn tay của con người có chiều dài của ngón tay xấp xỉ đường kính của lòng bàn tay. Điều này có nghĩa là độ dài của ngón tay gấp đôi bán kính lòng bàn tay.

Áp dụng vào công thức ta có:

L ≈ 2R

k ≈ L/[L + (L/2)] = 2/3

=>N ≈ 2π/k ≈ 9,42

Bàn tay không phải là một sinh vật riêng biệt, nó gắn liền với cánh tay trên gần một nửa chu vi của nó và các ngón tay chỉ có thể mọc ra từ một nửa chu vi còn lại. Chính vì vậy, số lượng ngón tay trên một bàn tay người là 9,42/2 = 4,71, được làm tròn thành 5 ngón.

Nguồn: st

Trả lời

Theo Mark Changizi, chuyên gia lý thuyết thần kinh người Mỹ đã phát triển một công thức toán học đơn giản dùng để giải thích số lượng chi của một sinh vật, từ côn trùng cho tới các loài thú, thậm chí là người ngoài hành tinh có tên gọi là định luật về chi (Limb Law).

Công thức của Changizi dựa vào độ dài các chi và bán kính cơ thể. Số lượng chi của sinh vật (N) được tính cụ thể như sau:

N≈2π/k.

L là chiều dài của chi.
R là bán kính cơ thể.
k là tỷ số chi, k= L/(L+R).
Với công thức này, độ dài các chi càng ngắn thì kết quả càng chính xác.

Changizi đã thử nghiệm công thức chi với hơn 190 loài sinh vật. Kết quả cho thấy một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Với một số trường hợp đặc biệt như loài rắn, độ dài chi bằng 0, ta có k = 0 và N là vô hạn. Như vậy, con rắn được coi là có vô số chi nhưng độ dài chi bằng 0 nên không có ngón tay nào.

Đối với con người, chúng ta sẽ áp dụng định luật về chi đối với bàn tay lý giải nguyên nhân tại sao nó lại có 5 ngón.

Bàn tay của con người có chiều dài của ngón tay xấp xỉ đường kính của lòng bàn tay. Điều này có nghĩa là độ dài của ngón tay gấp đôi bán kính lòng bàn tay.

Áp dụng vào công thức ta có:

L ≈ 2R

k ≈ L/[L + (L/2)] = 2/3

=>N ≈ 2π/k ≈ 9,42

Bàn tay không phải là một sinh vật riêng biệt, nó gắn liền với cánh tay trên gần một nửa chu vi của nó và các ngón tay chỉ có thể mọc ra từ một nửa chu vi còn lại. Chính vì vậy, số lượng ngón tay trên một bàn tay người là 9,42/2 = 4,71, được làm tròn thành 5 ngón.

Nguồn: st