Tại sao cá có mùi tanh?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cá tanh vì da của cá có một tuyến niêm dịch, gọi là amin tam giáp, có mùi tanh đặc trưng là tanh đó. Thường thì cá biển tanh hơn cá mình nhiều

Trong một con cá cũng có những bộ phận tanh nhiều, tanh ít khác nhau. Chẳng hạn, chất nhớt ở bề mặt, mỡ, ruột, lớp màng đen ở bụng con cá mè và hoa khế trong đầu con cá trê… là những bộ phận tanh nhiều hơn so với phần thịt cá.

Nhiều người ngửi mùi cá tanh mà buồn nôn ấy. Còn mình thì không hề hấn gì vì quên rồi. Tiếp xúc từ nhỏ mà:> Mà ghét cái là cá nhớt nên mách nhỏ là mình hay lấy muốn pha vào nước rồi rửa kĩ cho bớt nhớ, cũng bớt tanh hơn :v

Trả lời

Cá tanh vì da của cá có một tuyến niêm dịch, gọi là amin tam giáp, có mùi tanh đặc trưng là tanh đó. Thường thì cá biển tanh hơn cá mình nhiều

Trong một con cá cũng có những bộ phận tanh nhiều, tanh ít khác nhau. Chẳng hạn, chất nhớt ở bề mặt, mỡ, ruột, lớp màng đen ở bụng con cá mè và hoa khế trong đầu con cá trê… là những bộ phận tanh nhiều hơn so với phần thịt cá.

Nhiều người ngửi mùi cá tanh mà buồn nôn ấy. Còn mình thì không hề hấn gì vì quên rồi. Tiếp xúc từ nhỏ mà:> Mà ghét cái là cá nhớt nên mách nhỏ là mình hay lấy muốn pha vào nước rồi rửa kĩ cho bớt nhớ, cũng bớt tanh hơn :v