Tại sao con người sợ bóng tối?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

vì ta ko có khả năng nhìn trong bóng tối 

Trả lời

vì ta ko có khả năng nhìn trong bóng tối