Tại sao một số âm thanh khiến chúng ta nổi da gà?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Ông bà ta có câu "Sồn sồn như l...n phải lá han". Tiếng sồn sột biểu thị sự cọ sát mãnh liệt giữa hai bề mặt trơn và ráp giống nhau như tre nứa. Cơ thể phản ứng nổi da gà giống như cảm giác da chạm da vậy đó

Trả lời

Ông bà ta có câu "Sồn sồn như l...n phải lá han". Tiếng sồn sột biểu thị sự cọ sát mãnh liệt giữa hai bề mặt trơn và ráp giống nhau như tre nứa. Cơ thể phản ứng nổi da gà giống như cảm giác da chạm da vậy đó