Tại sao giá cước Internet của Việt Nam lại rẻ như vậy?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Chuyển đổi số

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

chuyển đổi số

Vì cơ sở hạ tầng là của Quân Đội. Vốn thì nhà nước cấp, kinh doanh lỗ như lãi. Cho nên có mức giá thấp là điều hiển nhiên. Người Việt Nam phải trả thêm thông qua thuế phí chồng chất. Trông rẻ nhưng không hề.

Trả lời

Vì cơ sở hạ tầng là của Quân Đội. Vốn thì nhà nước cấp, kinh doanh lỗ như lãi. Cho nên có mức giá thấp là điều hiển nhiên. Người Việt Nam phải trả thêm thông qua thuế phí chồng chất. Trông rẻ nhưng không hề.