Tại sao giá xăng lại tăng cao như vậy?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

giá xăng

,

tăng cao

,

xã hội

Giá xăng tăng là do Nga tự tiện gây sức ép lên ngành dầu khí, các bạn đừng lo, Mỹ và Anh sẽ đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng, bình ổn giá dầu cho toàn thế giới. =)))))
Trả lời
Giá xăng tăng là do Nga tự tiện gây sức ép lên ngành dầu khí, các bạn đừng lo, Mỹ và Anh sẽ đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng, bình ổn giá dầu cho toàn thế giới. =)))))