Tiktoker có phải là một nghề không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

giờ mình tháy nhiều bạn trẻ đổ đi làm tiktoker, mình thắc mắc nó có được coi là một "nghề" không?

Từ khóa: 

tiktok

,

trend

,

xu hướng

,

hướng nghiệp

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Nghề nghiệp là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội.

Bây giờ, chúng ta cùng bàn luận về tiktoker. Về cơ bản thì các tiktoker đều lao động tạo ra các video, cũng được đào tạo để có tri thức, kỹ năng làm ra các video đáp ứng như cầu xã hội như: giải trí, học tập, truyền thông.

Vì vậy, tiktoker cũng là được coi là một nghề nha. Nhưng nghề này yêu cầu sáng tạo, chạy theo xu hướng cao nên các bạn trẻ theo nghề này thường không được lâu dài.

Trả lời

Nghề nghiệp là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội.

Bây giờ, chúng ta cùng bàn luận về tiktoker. Về cơ bản thì các tiktoker đều lao động tạo ra các video, cũng được đào tạo để có tri thức, kỹ năng làm ra các video đáp ứng như cầu xã hội như: giải trí, học tập, truyền thông.

Vì vậy, tiktoker cũng là được coi là một nghề nha. Nhưng nghề này yêu cầu sáng tạo, chạy theo xu hướng cao nên các bạn trẻ theo nghề này thường không được lâu dài.

theo mình là có nha bạn, Bất cứ công việc gì giúp bạn có thu nhập, đóng góp giá trị cho xã hội mình đều coi là 1 nghề cả.

có chứ, việc nào mà chẳng gọi là nghề, tiktok bạn có thể theo 30-40 năm mà, theo từng giai đoạn cuộc đời chứ k phải nghề tạm bợ nha. Chỉ là thấy đa số chỉ mang tính thời vụ chứ chắc chẳng có mấy ai theo tiktok cả đời.

Mình khẳng định là có, bởi vì nó tạo ra thu nhập, đóng góp cho xã hội , phát triển nền tảng giải trí trên mạng xã hội. Có thể nói làm tiktok đang là một công việc cực kỳ viral trên toàn cầu, người người làm nhà nhà làm.