Tại sao giáo viên tốt nghiệp đại học chỉ hưởng lương trung cấp ?

  1. Kiến thức chung

Hiện nay, giáo viên mầm non, tiểu học dù tốt nghiệp đại học khi trúng tuyển viên chức giáo dục cũng chỉ được hưởng lương của bậc trung cấp chứ không được hưởng ngay lương đại học như các ngành, nghề khác? Bạn có biết tại sao không ?

quy-dinh-ve-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-600
Từ khóa: 

kiến thức chung

Giáo viên ko hưởng lương theo bằng cấp mà hưởng lương theo ngạch viên chức và hạng giáo viên.

* Giáo viên muốn hưởng lương của bậc đại học cần là giáo viên mầm non hạng II. Bằng đại học sư phạm mầm non chỉ là 1 trong các điều kiện để được xếp vào hạng II. (Theo thông tư liên tịch 20)

* Đồng thời giáo viên là viên chức loại B nên nếu đạt hạng II vẫn chỉ nhận được lương đại học của viên chức loại B thôi. (Điều 5 nghị định 204)

Bạn có thể tìm hiểu kỹ tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Giáo viên mầm non bèo bọt quá nhỉ 😂😂

Trả lời

Giáo viên ko hưởng lương theo bằng cấp mà hưởng lương theo ngạch viên chức và hạng giáo viên.

* Giáo viên muốn hưởng lương của bậc đại học cần là giáo viên mầm non hạng II. Bằng đại học sư phạm mầm non chỉ là 1 trong các điều kiện để được xếp vào hạng II. (Theo thông tư liên tịch 20)

* Đồng thời giáo viên là viên chức loại B nên nếu đạt hạng II vẫn chỉ nhận được lương đại học của viên chức loại B thôi. (Điều 5 nghị định 204)

Bạn có thể tìm hiểu kỹ tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Giáo viên mầm non bèo bọt quá nhỉ 😂😂

cái đó hỏi Bộ Giáo Dục