Bạn có giỏi tiếng anh không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tiếng anh

,

hỏi xoáy đáp hay

I don't speak english!
Trả lời
I don't speak english!

Just enough to communicate