Tại sao gọi một người là "đồ chim lợn"?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

thường nhắc tới chim lợn là người ta nghĩ tới sự chết, những điều xui xẻo. Gọi người khác là " đồ chim lợn" chắc ám chỉ người hay mang lại sự phiền phức, đen đủi.

anyway cách gọi này rất khiếm nhã, dù với ai cũng không nên nói như vậy. Nếu ai đó gọi mình như vậy chắc mình cạch mặt luôn mất :) nếu nói trêu giữa bạn bè thân thiết với nhau thì không sao.

Trả lời

thường nhắc tới chim lợn là người ta nghĩ tới sự chết, những điều xui xẻo. Gọi người khác là " đồ chim lợn" chắc ám chỉ người hay mang lại sự phiền phức, đen đủi.

anyway cách gọi này rất khiếm nhã, dù với ai cũng không nên nói như vậy. Nếu ai đó gọi mình như vậy chắc mình cạch mặt luôn mất :) nếu nói trêu giữa bạn bè thân thiết với nhau thì không sao.

Kiểu hay đi mách lẻo, nói sai lệch thông tin về mình ấy bạn.