1. Triết học

Tại sao hình thành khái niệm ''nam'' và ''nữ''?

Khái niệm nam nữ có phải được tạo ra bởi văn hoá - xã hội hay là từ tự nhiên mà có?

Từ khóa: nam_nu, van_hoa, xa_hoi, Triết học
*Để tránh nhầm lẫn, trong trả lời dưới đây từ Gender được dịch là Giới và từ SexGiới tính là 2 khái niệm khác nhau.

Giới tính của một người, được xác định bởi đặc tính sinh học của từng người. “Giới tính” là một thuật ngữ đề cập đến sự khác biệt về văn hóa hoặc xã hội liên quan đến việc là nam, nữ hoặc khác giới. Thông thường, trẻ em sinh ra với đặc điểm giới tính nam (Sex) được gán là bé trai (Gender); trẻ sinh ra mang đặc điểm giới tính nữ (Sex) được gán là bé gái (Gender). Bởi vì xã hội của chúng ta hoạt động trong một hệ thống nhị phân nên coi chỉ có 2 giới tính, nhiều trẻ em sinh ra giữa hai giới tính bị ép buộc là con trai hoặc con gái và thậm chí phẫu thuật "sửa" cho phù hợp với một giới tính cụ thể. Các học giả thường coi giới là một cấu trúc xã hội - có nghĩa là nó không tồn tại một cách tự nhiên, mà thay vào đó là một khái niệm được tạo ra bởi các chuẩn mực văn hóa và xã hội.

Trả lời

*Để tránh nhầm lẫn, trong trả lời dưới đây từ Gender được dịch là Giới và từ SexGiới tính là 2 khái niệm khác nhau.

Giới tính của một người, được xác định bởi đặc tính sinh học của từng người. “Giới tính” là một thuật ngữ đề cập đến sự khác biệt về văn hóa hoặc xã hội liên quan đến việc là nam, nữ hoặc khác giới. Thông thường, trẻ em sinh ra với đặc điểm giới tính nam (Sex) được gán là bé trai (Gender); trẻ sinh ra mang đặc điểm giới tính nữ (Sex) được gán là bé gái (Gender). Bởi vì xã hội của chúng ta hoạt động trong một hệ thống nhị phân nên coi chỉ có 2 giới tính, nhiều trẻ em sinh ra giữa hai giới tính bị ép buộc là con trai hoặc con gái và thậm chí phẫu thuật "sửa" cho phù hợp với một giới tính cụ thể. Các học giả thường coi giới là một cấu trúc xã hội - có nghĩa là nó không tồn tại một cách tự nhiên, mà thay vào đó là một khái niệm được tạo ra bởi các chuẩn mực văn hóa và xã hội.

Giới tính, cụ thể là khái niệm ''nam'' và ''nữa'' được hình thành từ sự khác biệt về sinh học chứ nhỉ?