Theo bạn, kiến thức và niềm tin khác nhau chỗ nào?

  1. Triết học

Từ khóa: 

kiến thức

,

niềm tin

,

ý kiến

,

so sánh

,

triết học

Tất cả mọi thứ đều có thể là niềm tin, nhưng không phải niềm tin nào cũng là kiến thức. Kiến thức là niềm tin hợp lý được xây dựng từ những phương thức, phương pháp chính đáng.

Bạn có thể tin mặt trăng làm từ phô mai, trái đất là phẳng, vắc-xin gây tự kỷ, nhưng nếu không có bằng chứng, căn cứ, lập luận hợp lý và chính xác thì cái bạn tin chỉ đơn giản là niềm tin không căn cứ - nhảm nhí, nói năn tuỳ ý. 

Tất nhiên cách thức để đưa niềm tin/giả thuyết thành kiến thức lý thuyết khác nhau ở mỗi bộ môn.

Một nhà sử học sẽ diễn dịch một hiện vật lịch sử thành một bức tranh của quá khứ, trong khi đó một nhà khoa học sẽ tự tạo bằng chứng của mình qua quá trình thí nghiệm và diễn dịch số liệu thu nhận được. 

Một nhà phân tích văn học sẽ trao nghĩa cho một tác phẩm nghệ thuật qua phương thức diễn đạt, ý đồ tác giả,... để tìm đến giá trị nhân văn/mục đích tác giả. Trong khi đó một nhà toán học sẽ mặc luôn cả mấy cái diễn dịch, phân tích mà đi một con đường thẳng từ bài toán đến câu trả lời. 

Dù là phương thức/phương pháp gì đi nữa, tất cả phải đi theo một chữ "hợp lý", cái lý luận vào đi chung vào kết nối với nhau, và phải nhìn mọi thứ một cách tổng thể. Bởi vì một niềm tin sai lệch không chỉ đến từ thông tin sai lệch, mà là còn từ sự chọn lọc phần thể. Lấy đầu bỏ cái chân từ đó đưa ra một niềm tin không toàn diện. 

Kiến thức là niềm tin có căn cứ. 

Trả lời

Tất cả mọi thứ đều có thể là niềm tin, nhưng không phải niềm tin nào cũng là kiến thức. Kiến thức là niềm tin hợp lý được xây dựng từ những phương thức, phương pháp chính đáng.

Bạn có thể tin mặt trăng làm từ phô mai, trái đất là phẳng, vắc-xin gây tự kỷ, nhưng nếu không có bằng chứng, căn cứ, lập luận hợp lý và chính xác thì cái bạn tin chỉ đơn giản là niềm tin không căn cứ - nhảm nhí, nói năn tuỳ ý. 

Tất nhiên cách thức để đưa niềm tin/giả thuyết thành kiến thức lý thuyết khác nhau ở mỗi bộ môn.

Một nhà sử học sẽ diễn dịch một hiện vật lịch sử thành một bức tranh của quá khứ, trong khi đó một nhà khoa học sẽ tự tạo bằng chứng của mình qua quá trình thí nghiệm và diễn dịch số liệu thu nhận được. 

Một nhà phân tích văn học sẽ trao nghĩa cho một tác phẩm nghệ thuật qua phương thức diễn đạt, ý đồ tác giả,... để tìm đến giá trị nhân văn/mục đích tác giả. Trong khi đó một nhà toán học sẽ mặc luôn cả mấy cái diễn dịch, phân tích mà đi một con đường thẳng từ bài toán đến câu trả lời. 

Dù là phương thức/phương pháp gì đi nữa, tất cả phải đi theo một chữ "hợp lý", cái lý luận vào đi chung vào kết nối với nhau, và phải nhìn mọi thứ một cách tổng thể. Bởi vì một niềm tin sai lệch không chỉ đến từ thông tin sai lệch, mà là còn từ sự chọn lọc phần thể. Lấy đầu bỏ cái chân từ đó đưa ra một niềm tin không toàn diện. 

Kiến thức là niềm tin có căn cứ. 

  • Kiến thức thì đúng với hầu hết mọi người.
  • Niềm tin hầu hết chỉ đúng với vài người.
  • Kiến thức có đúng có sai và có thể chứng minh được.
  • Niềm tin có sai có đúng nhưng không thể chứng minh được.