Tại sao ICO vẫn nóng, bong bóng đầu cơ tiền ảo có thể vỡ vào năm 2020 không?


Block.one mới đây khi ICO trong tháng 5 đã huy động được hơn 4 tỷ USD, vượt xa các cuộc IPO thành công của các sản phẩm công nghệ trước đó.
Câu hỏi của mình là Block.one hay các thương vụ ICO hầu như đều chưa có sản phẩm, chỉ là white papaer ở dạng ý tưởng, mô hình, công nghệ. Và công nghệ thì vẫn là những thứ mang giá trị kỳ vọng. Đến các start up công nghệ khi IPO , có sản phẩm, có người dùng nhưng khả năng thành công, hoà vốn vẫn là dấu hỏi lớn. ICO phải chăng đang quá nóng, người dùng đang kỳ vọng vào điều gì? Và bong bóng này có thể bị vỡ trong 1-2 năm tới Ko? 
Mình vẫn chua tin vào giá trị và sự bền vững của những mô hình nayd trong vòng 5 năm tới. Bạn thì sao? 
Từ khóa: ico, Blockchain

Việc gọi vốn quá dễ dàng sẽ gây nên tác dụng tiêu cực. Một tổ chức mới có ý tưởng thôi đã gọi được một số tiền lớn mà k phải chịu trách nhiệm pháp lý nào về nó thì việc gì tổ chức đó phải làm việc nhỉ. Tôi cũng không tin.

Trả lời

Việc gọi vốn quá dễ dàng sẽ gây nên tác dụng tiêu cực. Một tổ chức mới có ý tưởng thôi đã gọi được một số tiền lớn mà k phải chịu trách nhiệm pháp lý nào về nó thì việc gì tổ chức đó phải làm việc nhỉ. Tôi cũng không tin.