1. Tin Tức

Xã hội Trung Quốc - một xã hội đang biến con người thành robot?Từ thời đại Trung Quốc - công xưởng của thế giới, tới TQ siêu cường số 2 thế giới, thị trường tỷ dân; các tỷ phú và công ty Top 1 xuất hiện càng ngày càng nhiều những cái tên từ TRung Quốc. Nhưng nhìn sâu vào đời sống xã hội của quốc gia này, bạn có thấy xã hội nayd đang dần biến con người thành những cỗ máy; với chấm điểm xếp hạng công dân; với nhưng trường học - công xưởng như bài báo này? 
Một đất nước phát triển kinh tế, nhưng những yếu tố văn hoá & con người; cảm xúc của con người đang dần Ko được coi trọng ? Bạn có cảm thấy nó ngược hẳn với sự phát triển của các nước phương Tây? 
Từ khóa: trung_quoc, Tin Tức
Do con người ngày càng muốn nâng cao "năng suất lao động" để đáp ứng nhu cầu phát triển, thoả mãn lòng tham cá nhân. Khi áp lực dân số tăng cao, mật độ dân số trên một vùng lãnh thổ lớn thì con người càng phải làm lụng vất vả hơn để nuôi sống bản thân và gia đình mình. 

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, chính phủ Trung Quốc lại càng tham vọng trở thành siêu cường trong thời gian ngắn. Do đó xây dựng các nhà máy siêu lớn, có hàng trăm ngàn người làm việc "như cái máy", bỏ qua cảm cúc chính là cách thức phù hợp nhất, đơn giản nhất mà mỗi người có thể lựa chọn ở thời điểm hiện nay.

Trả lời

Do con người ngày càng muốn nâng cao "năng suất lao động" để đáp ứng nhu cầu phát triển, thoả mãn lòng tham cá nhân. Khi áp lực dân số tăng cao, mật độ dân số trên một vùng lãnh thổ lớn thì con người càng phải làm lụng vất vả hơn để nuôi sống bản thân và gia đình mình. 

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, chính phủ Trung Quốc lại càng tham vọng trở thành siêu cường trong thời gian ngắn. Do đó xây dựng các nhà máy siêu lớn, có hàng trăm ngàn người làm việc "như cái máy", bỏ qua cảm cúc chính là cách thức phù hợp nhất, đơn giản nhất mà mỗi người có thể lựa chọn ở thời điểm hiện nay.