Tại sao khi lấy một thỏi bán dẫn và giữ một đầu ở nhiệt độ cao, một đầu ở nhiệt độ thấp thì các hạt tải điện có xu hướng đi về phía đầu lạnh?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vì đầu lạnh sẽ tích điện cùng dấu với hạt tải điện nha bạn

Trả lời

Vì đầu lạnh sẽ tích điện cùng dấu với hạt tải điện nha bạn