Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc lại dễ vỡ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tại vì thủy tinh dẫn nhiệt kém. Khi rót nước nóng vào thì lớp thủy tinh phía trong bị nở ra vì nhiệt, còn lớp phía ngoài nhiệt độ chưa kịp thay đổi vẫn giữ nguyên. Vì vậy nó chịu lực ép từ phía trong do lớp phía trong bị nở vì nhiệt. Cộng thêm tính dòn làm cốc thủy tinh bị vỡ.
Trả lời
Tại vì thủy tinh dẫn nhiệt kém. Khi rót nước nóng vào thì lớp thủy tinh phía trong bị nở ra vì nhiệt, còn lớp phía ngoài nhiệt độ chưa kịp thay đổi vẫn giữ nguyên. Vì vậy nó chịu lực ép từ phía trong do lớp phía trong bị nở vì nhiệt. Cộng thêm tính dòn làm cốc thủy tinh bị vỡ.