Cụ Hồ từng phân vân lựa chọn giữa Võ Nguyên Giáp và Chu Văn Tấn làm Tư lệnh đầu tiên?

  1. Lịch sử

Theo cuốn sách 'Vietnam 1945: The Quest For Power' của sử gia người Mỹ David G. Marr thì trước 1945, Chu Văn Tấn là chỉ huy của Cứu quốc quân hoạt động ở Bắc Sơn-Vũ Nhai, còn Võ Nguyên Giáp là chỉ huy của Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ở Cao Bằng. Lực lượng của 2 bên mất liên lạc và hoạt động gần như độc lập với nhau trong một thời gian dài. Khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, Võ Nguyên Giáp dù chưa nhận được lệnh của Trung ương đã tự dẫn quân nam tiến gia nhập với lực lượng của Chu Văn Tấn.

Ngày 15-20 tháng 8 năm 1945, hội nghị Trung ương Đảng tại Bắc Giang quyết định sát nhập Cứu quốc quân của Chu Văn Tấn và Tuyên truyền Giải phóng quân của Võ Nguyên Giáp thành một, lấy tên là Việt Nam Giải phóng quân. Cụ Hồ khi đó đã phân vân giữa tướng Giáp và tướng Tấn vì cả 2 đều có kinh nghiệm quân sự ngang nhau. Nếu lực lượng của tướng Giáp nổi tiếng với trận đối đầu quân Pháp ở Phai Khắt - Nà Ngần thì lực lượng của tướng Tấn cũng không kém cạnh với Khởi nghĩa Bắc Sơn. Cuối cùng Bác đã chọn Võ Nguyên Giáp làm Tổng tư lệnh vì sự tin tưởng, và tướng Tấn trở thành phó tư lệnh.

Có thể nói dù mất cơ hội trở thành Người anh cả của Quân đội nhưng Chu Văn Tấn vẫn hết lòng giúp đỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Từ khóa: 

,

lịch sử

Bác đã chọn đúng người

Trả lời

Bác đã chọn đúng người