Tại sao không phun dung dịch khử mùi bãi rác?

  1. Sức khoẻ

Có loại dung dịch nào có thể phun lên để khử mùi của bãi rác không nhỉ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Câu hỏi này rất hay. Tuy nhiên, để khử mùi thì phải dùng đến các sản phẩm tạo ra các phản ứng oxy hóa khử. Việc phun ozon hay clo cũng đều có thể khử được mùi, tuy nhiên người ta không áp dụng vì không thể đổ hàng triệu tấn ozon hay clo vào đó được vì quá tốn kém và có thể gây hệ lụy cho môi trường. Bởi nước phun lên đó khi chảy ra môi trường, ngấm vào nguồn nước ngầm thì rất khó giải quyết. Hoặc có người đề xuất phun nước khử trùng Anolyte lên bãi rác. Điện từ của các loại ion âm trong nước Anolyte sẽ làm đứt mạch vòng của các chất hữu cơ gây mùi, từ đó bãi rác sẽ không còn mùi hôi thối nữa. Nhưng bài toán nước thải sau đó vẫn khó xử lý. Cách tốt nhất là sử dụng công nghệ đốt rác hoặc dùng vi sinh vật phân hủy rác tại chỗ, từ đó sản xuất phân hữu cơ sinh học. Nhưng để làm được như vậy thì phải phân loại rác tại nguồn.

Trả lời

Câu hỏi này rất hay. Tuy nhiên, để khử mùi thì phải dùng đến các sản phẩm tạo ra các phản ứng oxy hóa khử. Việc phun ozon hay clo cũng đều có thể khử được mùi, tuy nhiên người ta không áp dụng vì không thể đổ hàng triệu tấn ozon hay clo vào đó được vì quá tốn kém và có thể gây hệ lụy cho môi trường. Bởi nước phun lên đó khi chảy ra môi trường, ngấm vào nguồn nước ngầm thì rất khó giải quyết. Hoặc có người đề xuất phun nước khử trùng Anolyte lên bãi rác. Điện từ của các loại ion âm trong nước Anolyte sẽ làm đứt mạch vòng của các chất hữu cơ gây mùi, từ đó bãi rác sẽ không còn mùi hôi thối nữa. Nhưng bài toán nước thải sau đó vẫn khó xử lý. Cách tốt nhất là sử dụng công nghệ đốt rác hoặc dùng vi sinh vật phân hủy rác tại chỗ, từ đó sản xuất phân hữu cơ sinh học. Nhưng để làm được như vậy thì phải phân loại rác tại nguồn.

Quá tốn kém bạn ạ. Ngay cả việc tại sao chọn chôn lấp mà không phải phương pháp khác cũng là do quá tốn kém để xử lý rác.