1. Giáo dục
  2. Văn hóa

Tại sao Khổng Tử nói:"Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"?

Từ khóa: giáo dục, văn hóa

Nuôi thì mới là phụng dưỡng, như kiểu đói thì cho ăn, lạnh thì cho áo chẳng hạn. Thế thì sao đủ được. Con cái nuôi cha mẹ sẽ là hiếu nếu nó còn đi kèm tình yêu thương và hiếu kích tận trong lòng với bố mẹ

Trả lời

Nuôi thì mới là phụng dưỡng, như kiểu đói thì cho ăn, lạnh thì cho áo chẳng hạn. Thế thì sao đủ được. Con cái nuôi cha mẹ sẽ là hiếu nếu nó còn đi kèm tình yêu thương và hiếu kích tận trong lòng với bố mẹ