1. Khoa học
  2. Xã hội

Nếu con người dừng phát minh, dừng tiến hóa, mãi như thời điểm hiện tại, liệu tinh tinh có trở thành loài vật siêu thông minh xong làm chủ trái đất như con người đã từng?

Từ khóa: con_nguoi, loai_nguoi, tien_hoa, khoa học, xã hội
Con người sẽ luôn tiến hoá và tất cả các động vật khác cũng tương tự. Nhưng không phải loài nào cũng có hướng tiến hoá như loài nào. Đặc biệt là hướng tiến hoá của loài người. Trước chúng ta (Homo Sapiens) có đến 4 loài người khác nhưng đều đã tuyệt chủng - cho thấy tât cả hướng tiến hoá của họ không phù hợp để sinh tồn và ko hề giống với con người chúng ta. Chúng ta tồn tại đến bây giờ là nhờ tạo ra lửa và biết đến ngôn ngữ. Lửa nấu chín thức ăn bổ dưỡng giúp não càng phát triển, ngôn ngữ giúp hình thành tư duy trừu tượng và sự hợp tác. Hướng tiến hoá này, theo tôi là một sự "vô tình" và "may mắn" dàng cho con người. Vì rõ ràng Trái Đất đã tồn tại 5 tỷ năm mà chưa có loài nào có hướng tiến hoá độc nhất như chúng ta. Nên tôi cho rằng, trừ phi loài ng có tác động gì đó đến gen của tinh tinh thì may ra nó mới được như con người. 

Trả lời

Con người sẽ luôn tiến hoá và tất cả các động vật khác cũng tương tự. Nhưng không phải loài nào cũng có hướng tiến hoá như loài nào. Đặc biệt là hướng tiến hoá của loài người. Trước chúng ta (Homo Sapiens) có đến 4 loài người khác nhưng đều đã tuyệt chủng - cho thấy tât cả hướng tiến hoá của họ không phù hợp để sinh tồn và ko hề giống với con người chúng ta. Chúng ta tồn tại đến bây giờ là nhờ tạo ra lửa và biết đến ngôn ngữ. Lửa nấu chín thức ăn bổ dưỡng giúp não càng phát triển, ngôn ngữ giúp hình thành tư duy trừu tượng và sự hợp tác. Hướng tiến hoá này, theo tôi là một sự "vô tình" và "may mắn" dàng cho con người. Vì rõ ràng Trái Đất đã tồn tại 5 tỷ năm mà chưa có loài nào có hướng tiến hoá độc nhất như chúng ta. Nên tôi cho rằng, trừ phi loài ng có tác động gì đó đến gen của tinh tinh thì may ra nó mới được như con người.