1. Cơ hội nghề nghiệp
  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Làm thế nào để chúng ta biết "ý tưởng sáng tạo của mình là một ý tưởng tốt"?

Đối với người làm sáng tạo, những ý tưởng mới độc đáo là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, làm biết nào để biết ý tưởng của mình là tốt và không bị ảnh hưởng từ những người khác?

Từ khóa: sang_tao, y_tuong, cơ hội nghề nghiệp, thấu ngành hiểu nghề