Tại sao người chết sau 49 ngày mới được đi đầu thai?

  1. Tâm linh

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tư duy

Phong tục của người Việt trong mỗi khi mai táng người chết mọi người thường nói rằng sau 49 ngày gia đình mới được gỡ tang, bởi đó là lúc người nhà của họ mới đi đầu thai, chuyển kiếp. Tại sao người chết lại cần đến 49 ngày mới có thể đi đầu thai? Liệu khái niệm thời gian, không gian ở thế giới bên kia trùng với trần gian nên con người đong đếm được khoảng tgian là 49 ngày?

Từ khóa: 

mai_tang

,

tang

,

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Thuyết tương đối là chẳng có gì tuyệt đối, 49 ngày biết đâu được là hàng triệu năm hoặc vài giây so với trần gian, còn lễ lộc cúng kính chỉ cốt an lòng người sống thôi, người chết ở thế giới họ làm gì cảm nhận không - thời gian như người sống đc.

Trả lời

Thuyết tương đối là chẳng có gì tuyệt đối, 49 ngày biết đâu được là hàng triệu năm hoặc vài giây so với trần gian, còn lễ lộc cúng kính chỉ cốt an lòng người sống thôi, người chết ở thế giới họ làm gì cảm nhận không - thời gian như người sống đc.

Thế bạn nên xem phim này là quá hợp lí rồi, Thử thách thần chết này nói về việc trải qua 7 tầng địa ngục của 1 người lính cứu hỏa trong 49 ngày. Khá hay! Nên xem 

https://cdn.noron.vn/2022/06/23/iudqpaiwzor39k8b4dz4ljh8fqx-1655958271.jpg

Khoảng thời gian mà người chết phải thực hiện ngũ giới, tam quy một cách trọn vẹn thì người đó mới được đầu thai.

Thông thường, khi người thân qua đời trong khoảng thời gian 49 ngày là quan trọng nhất. Bởi vì trong thời gian này người mất đang rất đau khổ có thể còn quyến luyến với trần gian còn nhiều việc phải làm và trả nhiều nợ nần trên trần đời. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau. 
Tuy nhiên những người có nhiều nghiệp ác hay người mất ngoài đường không về nhà được thường không được siêu thoát cho nên họ vẫn sống vất vưỡng và phải chịu một án phạt nào đó rất nặng nề và cực khổ.

Theo kinh Phật, con người không trải qua khoảng thời gian 49 ngày sau khi mất. Khi quyên sinh, con người lập tức được tái sinh về cảnh giới. Những người ác, tụ nghiệp được tái sanh về địa ngục. Người sống thiện, tạo nhiều phước lành thì chết sớm được đầu thai. 

Để người mất có thể được đầu thai, quan niệm của đạo Phật có nhiều điều ý nghĩa. Đó là gia đình, người thân nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh,…Từ đó, hồi hướng người mất sanh về cõi lành. Cộng với đó, gia chủ cũng nên hành thiện, tích đức, không làm điều xấu, sát sinh. Nếu mang thêm tội sẽ làm cho người chết khó có thể đầu thai theo cảnh giới tốt đẹp. 

Trong Phật giáo thường hay quan niệm rằng con người sau khi chết 49 ngày thì linh hồn người đó sẽ được đầu thai thành kiếp khác. Vì vậy mà vào 49 ngày gia đình thường cầu siêu giúp cho linh hồn được siêu thoát, nhẹ nhõm ra đi và đầu thai thành kiếp khác.