Tại sao người Indonesia nhập khẩu nhiều gạo Việt Nam ta nhưng lại không thiện với chúng tôi?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

  4. Tin Tức

Từ khóa: 

indonesia

,

vietnam

,

lịch sử

,

văn hóa

,

xã hội

,

tin tức

Bọn này kém hiểu biết như suất ngày sống trong chuồng🐖

Trả lời

Bọn này kém hiểu biết như suất ngày sống trong chuồng🐖