Tại sao người theo Đạo không được làm công an?

Mình thắc tại sao người theo Đạo đặc biệt là Thiên chúa giáo lại không được làm công an? Có mâu thuẫn gì giữa theo Đạo và thi hành công việc của người công an ạ?

Từ khóa: Xã hội, Văn hóa

Vì có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa không thích chế độ Cộng Sản cho lắm.


Trả lời

Vì có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa không thích chế độ Cộng Sản cho lắm.