Tại sao nhiều người nói: "Sống gửi, thác về"?

  1. Tâm linh

Hầu hết con người chúng ta thường cho rằng "cát bụi lại trở về với cát bui" hoặc "sống gửi, thác về", từ "về" có nghĩa gì? Điều đó chẳng phải con người đã ở đâu đó trước khi có mặt trên trái đất sao và khi kết thúc cuộc sống trên đất này thì sẽ về nơi mà nó đã từ đó đi ra? Câu nói đó gợi cho các bạn suy nghĩ về điều gì?

Từ khóa: 

tâm linh

Mình nghĩ câu nói này bắt nguồn từ quan niệm coi đời là cõi tạm, là chốn nương thân và vô thường vô ngã (có lẽ liên quan đến tư tưởng Phật giáo) nhưng nhìn thực dụng hơn thì đó là câu nói an ủi vong linh người đã khuất và gia quyến cho bớt cảm giác đau buồn, mất mát.

Trả lời

Mình nghĩ câu nói này bắt nguồn từ quan niệm coi đời là cõi tạm, là chốn nương thân và vô thường vô ngã (có lẽ liên quan đến tư tưởng Phật giáo) nhưng nhìn thực dụng hơn thì đó là câu nói an ủi vong linh người đã khuất và gia quyến cho bớt cảm giác đau buồn, mất mát.