Tại sao nhìn mình trong gương thấy nhỏ bé mà toàn suy nghĩ những chuyện lớn chuyện cao xa vậy liệu như vậy có phải ảo tưởng ko?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Có gì xấu khi bạn có hoài bão lớn và ước mơ xa nào. Ảo tưởng là bạn nghĩ mà cứ để đó, không làm được mà nghĩ làm được, chứ nếu bạn bắt tay vào thì mọi chuyện sẽ ổn thôi

Trả lời

Có gì xấu khi bạn có hoài bão lớn và ước mơ xa nào. Ảo tưởng là bạn nghĩ mà cứ để đó, không làm được mà nghĩ làm được, chứ nếu bạn bắt tay vào thì mọi chuyện sẽ ổn thôi

Tôi toàn bắt tay với gió thui ak.hi