1. Du học

Tại sao sinh viên Á Đông thường học giỏi hơn sinh viên Âu Mỹ?

Học giỏi hơn ở đây không có nghĩa là khôn ngoan và thành công hơn. Mình đang hỏi về khía cạnh điểm số trong trường. Không thể phủ nhận sinh viên Á Đông ở các nước Âu, Mỹ thường có điểm số cao hơn so với các sinh viên bản xứ. Vì sao lại như vậy?

Từ khóa: du_hoc_sinh, Du học

Ở môi trường em đang học tập có tình trạng này không

Nguyễn Duy Thiên
ơi?

Trả lời

Ở môi trường em đang học tập có tình trạng này không

Nguyễn Duy Thiên
ơi?