Tại sao sinh viên phải đóng tiền để dự lễ tốt nghiệp?

  1. Xã hội

Nhà trường đâu phải bỏ ra khoản phí nào (hoặc không đáng kể) để tổ chức 1 buổi lễ tốt nghiệp như vậy đâu nhỉ? Có chăng thứ đắt nhất cho các sự kiện là giàn loa đài, âm thanh nhưng những thứ này nhà trường cũng đã trang bị từ trước ko phải thuê. Vậy tiền nhà trường thu của sinh viên để chi cho khoản nào?
Từ khóa: 

xã hội

Tại sao nhỉ?
Trả lời
Tại sao nhỉ?