Tại sao tai có thể nghe được nhiều âm cùng lúc?

Mỗi âm thanh có 1 tần số và biên độ riêng. Khi màng loa rung lên ở 1 tần số và biên độ nào đó thì loa phát ra âm đó. Và màng nhĩ cũng vậy giúp ta nghe đc âm thanh đó. Thực tế ta nghe đc rất nhiều âm thanh 1 lúc có nghĩa màng nhĩ hay màng loa phải rung lên ở chừng đó tần số và biên độ? Làm sao nó có thể? Và tại sao não ta vẫn phân biệt đc mà ko bị nhiều âm gây nhiễu (vẫn có nhiễu nhưng ko nhiều)?

Từ khóa: âm thanh, nghe, màng nhĩ, Khoa học

"Tai con người có thể nghe được tần số trong dải từ 20Hz – 20KHz. Tuy nhiên tai không tiếp nhận tất cả các tần số của tín hiệu tiếng nói như nhau. Tai tiếp nhận các âm thanh có tần số nhỏ dễ dàng hơn các âm thanh có tần số lớn. Ví dụ tai ta có thể nghe thấy các âm thành với tần số 1KHz có biên độ lớn hơn 5 dB trong khi đó với một âm có tần số 14KHz chỉ khi biên độ của âm thanh này khoảng 40dB tai ta mới có thể nghe thấy được.Do sự cảm nhận khác nhau của tai con người với các tần số âm thanh. Tai có thể được coi như 1 băng lọc với 25 dải dải tần có tần số từ 20Hz – 20KHz. Các dải tần số này không phân bố đều (độ rộng của các dải là khác nhau) và không liên tục (các dải này có phần chồng lên nhau).Tai chúng ta không thể phân biệt được các âm thanh ở trong cùng 1 dải khi chúng xuất hiện đồng thời." - Trích từ btl multimedia của nhóm mềnh ngày xưa.

Trả lời

"Tai con người có thể nghe được tần số trong dải từ 20Hz – 20KHz. Tuy nhiên tai không tiếp nhận tất cả các tần số của tín hiệu tiếng nói như nhau. Tai tiếp nhận các âm thanh có tần số nhỏ dễ dàng hơn các âm thanh có tần số lớn. Ví dụ tai ta có thể nghe thấy các âm thành với tần số 1KHz có biên độ lớn hơn 5 dB trong khi đó với một âm có tần số 14KHz chỉ khi biên độ của âm thanh này khoảng 40dB tai ta mới có thể nghe thấy được.Do sự cảm nhận khác nhau của tai con người với các tần số âm thanh. Tai có thể được coi như 1 băng lọc với 25 dải dải tần có tần số từ 20Hz – 20KHz. Các dải tần số này không phân bố đều (độ rộng của các dải là khác nhau) và không liên tục (các dải này có phần chồng lên nhau).Tai chúng ta không thể phân biệt được các âm thanh ở trong cùng 1 dải khi chúng xuất hiện đồng thời." - Trích từ btl multimedia của nhóm mềnh ngày xưa.

Cảm ơn câu hỏi của bạn, rất thú vị!

Dựa trên những gì mình biết thì, tai của chúng ta cảm nhận tất cả các âm thanh mà chúng ta nghe thấy tại 1 thời điểm: tiếng ta gõ bàn phím vi tính, tiếng click chuột của ng ngồi bên cạnh, tiếng ù ù của quạt & máy lạnh, tiếng í ới của mấy bà bán xôi ngoài đường...tất cả những âm thanh này đều đc lỗ tai "xử lý" như 1 âm thanh tổng hợp duy nhất. Quá trình này cụ thể diễn ra ntn, có lẽ đành chờ các chuyên gia sinh học vào xác minh vậy. :)))

Câu hỏi trên cũng tương tự với câu: "Tại sao mắt chúng ta cùng 1 lúc có thể cảm nhận đc nhiều màu sắc?" _ Mỗi màu sắc cũng là các sóng ánh sáng với những tần số rung khác nhau, nhưng chúng ta ko nhìn thấy những vật chỉ mang màu đỏ trước rồi mới đến màu xanh hay vàng, mà ta cảm nhận đc toàn bộ các màu cùng 1 lúc.

Chiếc microphone quen thuộc với tất cả chúng ta cũng hoạt động dựa trên nguyên lý này: nó ghi nhận & xử lý mọi âm thanh xung quanh nó như 1 âm thanh duy nhất, ko phân biệt dải tần số nào, và sau đó đưa vào các thiết bị xử lý & phát âm thanh (máy vi tính & loa...). Khác biệt duy nhất là ở chỗ các microphone có thể ghi nhận toàn bộ các âm thanh nằm ngoài dải tần số mà tai người có thể ghi nhận, và bộ não của chúng ta cũng tương tự như chiếc máy vi tính vậy.

Thân.