Tại sao tiếng Anh có thể tổ chức thi đánh vần còn tiếng Việt thì không?

  1. Ngoại ngữ

Dạo này rộ lên vụ đánh vần tiếng Việt mình mới nhớ lại một thắc mắc từ khá lâu mà chưa có câu trả lời. Với những nước sử dụng tiếng Anh, các cuộc thi đánh vần (Spelling Contest) là khá phổ biến và được quan tâm. Trong khi trong tiếng Việt thì không hề có. Mình muốn hiểu sâu hơn về mặt phân tích ngôn ngữ, giữa tiếng Anh và tiếng Việt có đặc điểm gì khác nhau để dẫn đến điều này nhỉ?

Từ khóa: 

thi đánh vần

,

tiếng anh

,

tiếng việt

,

khác biệt ngôn ngữ

,

ngoại ngữ

Mình đã bình luận nhiều lần về cái này và sẽ vẫn nhắc lại: tiếng Anh là ngôn ngữ có hệ thống chính tả cực kì điên khùng 😂 Nó mượn quá nhiều từ từ nhiều ngôn ngữ khác nhưng phát âm thì không. Đôi khi nó giữ nguyên cách viết, đôi khi nó đổi; phát âm thì nó đổi, đôi khi giữ một chút nhưng không hẳn (ví dụ repertoire được phát âm học theo kiểu tiếng Pháp nhưng không hẳn), đôi khi ngữ pháp thì nó giữ, đôi khi nó đổi (ví dụ: focuses/foci). Là một ngôn ngữ Giéc-manh, nó mượn tiếng Pháp quá nhiều nhưng phát âm thì tự đổi hết (nếu bạn từng học tiếng Pháp và than phiền học phát âm khó; hãy nghĩ lại: chính tả tiếng Pháp điên khùng nhưng không bất quy tắc như của tiếng Anh).

Trả lời

Mình đã bình luận nhiều lần về cái này và sẽ vẫn nhắc lại: tiếng Anh là ngôn ngữ có hệ thống chính tả cực kì điên khùng 😂 Nó mượn quá nhiều từ từ nhiều ngôn ngữ khác nhưng phát âm thì không. Đôi khi nó giữ nguyên cách viết, đôi khi nó đổi; phát âm thì nó đổi, đôi khi giữ một chút nhưng không hẳn (ví dụ repertoire được phát âm học theo kiểu tiếng Pháp nhưng không hẳn), đôi khi ngữ pháp thì nó giữ, đôi khi nó đổi (ví dụ: focuses/foci). Là một ngôn ngữ Giéc-manh, nó mượn tiếng Pháp quá nhiều nhưng phát âm thì tự đổi hết (nếu bạn từng học tiếng Pháp và than phiền học phát âm khó; hãy nghĩ lại: chính tả tiếng Pháp điên khùng nhưng không bất quy tắc như của tiếng Anh).

Cái này theo mình lý do là vì Tiếng Việt mình đánh vần có quy luật hết rồi, bạn nhìn vào bất kể từ nào cũng chỉ cần ốp cái quy luật đó vào mà đọc lên thôi.

Nhưng tiếng Anh thì không như vậy, có rất nhiều âm viết giống nhau nhưng đến lúc ghép vào từ thì đọc khác nhau, hoặc viết khác nhau nhưng đọc lại giống nhau. Nói chung là không có quy luật cố định đó. Chính vì vậy trong giao tiếp, đặc biệt khi làm giấy tờ các thủ tục, mỗi khi đọc tên xong chúng ta thường được hỏi thêm một câu là “How do you spell it?” đó :D