Bạn là ai? Bạn muốn mình sẽ là ai

Tại sao một người có thể đi rất xa trong sự nghiệp, nhưng những người khác thì không?

Mình nghĩ điều quan trọng ở đây chính là kỹ năng. Có 3 nhóm kỹ năng quan trọng đối với sự nghiệp của một người, bao gồm:

  • Kỹ năng kỹ thuật (Technical skills)
  • Kỹ năng con người (Human skills)
  • Khái niệm hóa (Conceptual skills)

Trong đó, Kỹ năng con người và Khái niệm hóa là 2 kỹ năng phải trau dồi nhiều nhất nếu muốn phát triển lên các cấp quản lý cao hơn.

Kỹ năng Khái niệm hóa là một kỹ năng bậc cao (mình sẽ giải thích chi tiết ở các bài tiếp theo). Ở đây mình mình nhắc nhóm kỹ năng con người, vì đây là một nhóm kỹ năng căn bản mà ai cũng có thể tự trau dồi được.

456
Từ khóa: kỹ năng mềm, kỹ năng con người, Kỹ năng mềm