Tại sao trời lại có nắng, mưa, gió, mây, bão?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự thay đổi các chất trong môi trường và quỹ đạo quay của trái đất quanh mặt trời
Trả lời
Sự thay đổi các chất trong môi trường và quỹ đạo quay của trái đất quanh mặt trời