Tại sao trong phim hành động Mỹ, lúc nào vai phản diện cũng là người Nga?

  1. Phim ảnh

Hôm qua mình vừa đi xem một bộ phim hành động viên tưởng của Mỹ về. Và như mọi bộ phim Mỹ khác, lúc nào vai phản diện cũng là một tay người Nga vũ phu với bộ râu xồm xoàm hoặc không thì cũng là một gã người Tàu hoặc người Ấn mưu mẹo xảo quyệt. Biết là Mỹ không ưa Nga với Tàu nhưng không thể đổi trope phim khác được ư, phim Hollywood càng ngày càng rập khuôn và lép vế so với điện ảnh Châu Á.

Từ khóa: 

phim ảnh

Bởi vì đó là phim Mỹ. Người Mỹ thích xem phim như vậy.
Cũng giống như thị hiếu VN, nếu phim có người Việt và tụi Tây, thì đa số tụi Tây là phản diện.
Còn việc bạn thấy Hollywood lép vế thì cũng bình thường... Bạn là người Việt, bạn không có cái nhìn giống người Mỹ là đúng rồi...
Trả lời
Bởi vì đó là phim Mỹ. Người Mỹ thích xem phim như vậy.
Cũng giống như thị hiếu VN, nếu phim có người Việt và tụi Tây, thì đa số tụi Tây là phản diện.
Còn việc bạn thấy Hollywood lép vế thì cũng bình thường... Bạn là người Việt, bạn không có cái nhìn giống người Mỹ là đúng rồi...