1. Công nghệ thông tin

Tại sao Zing MP3 lại biến mất trên AppStore?

Từ khóa: zing mp3, vng, công nghệ thông tin

Hẳn là vì ZingMP3 đã vi phạm 1 chính sách gì đó có Apple store. Mình dự đoán là:

- Có nhạc vi phạm bản quyền, hoặc cho download nhạc mà chưa có thỏa thuận về bản quyền. (Cái này ngày xưa ZingMp3 bị hoài, thường là hay bị mấy bên Sony, Universal... nó report với Apple, sau đó bị ban khỏi store, sau khi nào xử xong lại cho lên lại)

- Vi phạm 1 rule nào đó, thường hay gặp nhất là rule tích hợp thanh toán (ví dụ như Zalo Pay)  in-app vi phạm chính sách phải thanh toán qua Apple. 

Vụ thanh toán này thì cách đây mấy tháng 1 loạt Game mobile của VNG bị gỡ khỏi store vì vụ tích hợp Zalo Pay trong ứng dụng. 

Nguyên nhân chính xác bạn hỏi mình ko rõ đợt này họ bị là gì nhưng có mấy lời dự đoán như thế.

Trả lời

Hẳn là vì ZingMP3 đã vi phạm 1 chính sách gì đó có Apple store. Mình dự đoán là:

- Có nhạc vi phạm bản quyền, hoặc cho download nhạc mà chưa có thỏa thuận về bản quyền. (Cái này ngày xưa ZingMp3 bị hoài, thường là hay bị mấy bên Sony, Universal... nó report với Apple, sau đó bị ban khỏi store, sau khi nào xử xong lại cho lên lại)

- Vi phạm 1 rule nào đó, thường hay gặp nhất là rule tích hợp thanh toán (ví dụ như Zalo Pay)  in-app vi phạm chính sách phải thanh toán qua Apple. 

Vụ thanh toán này thì cách đây mấy tháng 1 loạt Game mobile của VNG bị gỡ khỏi store vì vụ tích hợp Zalo Pay trong ứng dụng. 

Nguyên nhân chính xác bạn hỏi mình ko rõ đợt này họ bị là gì nhưng có mấy lời dự đoán như thế.

bjo đã có lại chưa ạ