Tăng trưởng kinh tế sẽ yếu đến mức nào từ năm 2016?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những ngày tăng trưởng chóng mặt của Đại lục đã qua. Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của CNN dự báo GDP nước này đi lên 6,8% trong năm nay và 6,5% vào năm sau. Dù các con số trên khác xa những gì mà Trung Quốc đã từng cảm thấy hài lòng, cả giới chuyên gia cùng quan chức Đại lục đều nghĩ rằng nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang đi đúng hướng. Các chuyên gia cho biết Trung Quốc sẽ cần mức tăng trưởng trung bình hằng năm là 6,5% để đạt được mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế đạt 12.000 tỉ USD vào năm 2020, hay nói cách khác là gấp đôi kích thước sản lượng kinh tế Trung Quốc lên trong vòng 10 năm. Tham vọng đó sẽ chỉ thành sự thật nếu lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như giáo dục và du lịch, của nước này tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh hoạt động sản xuất đang giảm. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế Đại lục đang thay đổi. Dịch vụ hiện đóng góp 48% GDP Trung Quốc, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia nước này. Các chuyên gia cho rằng Đại lục sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm ra ngoài lĩnh vực sản xuất, vốn chiếm tỷ trọng 43% trong nền kinh tế vào năm ngoái.
Trả lời
Những ngày tăng trưởng chóng mặt của Đại lục đã qua. Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của CNN dự báo GDP nước này đi lên 6,8% trong năm nay và 6,5% vào năm sau. Dù các con số trên khác xa những gì mà Trung Quốc đã từng cảm thấy hài lòng, cả giới chuyên gia cùng quan chức Đại lục đều nghĩ rằng nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang đi đúng hướng. Các chuyên gia cho biết Trung Quốc sẽ cần mức tăng trưởng trung bình hằng năm là 6,5% để đạt được mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế đạt 12.000 tỉ USD vào năm 2020, hay nói cách khác là gấp đôi kích thước sản lượng kinh tế Trung Quốc lên trong vòng 10 năm. Tham vọng đó sẽ chỉ thành sự thật nếu lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như giáo dục và du lịch, của nước này tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh hoạt động sản xuất đang giảm. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế Đại lục đang thay đổi. Dịch vụ hiện đóng góp 48% GDP Trung Quốc, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia nước này. Các chuyên gia cho rằng Đại lục sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm ra ngoài lĩnh vực sản xuất, vốn chiếm tỷ trọng 43% trong nền kinh tế vào năm ngoái.