Làm thế nào để ứng dụng dữ liệu Việt số hóa vào học va dạy ngữ văn ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong những năm gần đây, cùng với một số môn khoa học khác, thực trạng dạy học Văn được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tỉ lệ học sinh yếu, lười học, chán học ở bộ môn này ngày càng cao, kéo theo kết quả không mấy khả quan qua các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào Đại học, Cao đẳng. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào đ ể nâng cao chất lượng dạy và học cũng như việc làm tăng sự hấp dẫn và hứng thú từ học sinh đến với bộ môn này đang là một vấn đề cấp bách. Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội nói chung, giáo dục nói riêng, ngành khoa học công nghệ thông tin (CNTT) phát triển đã mở ra nhiều ứng dụng và tiện ích mới. Báo hiệu một chân trời mới không chỉ cho giáo dục, mà còn cho mọi ngành, mọi nghề trong xã hội. Nền giáo dục của kỉ nguyên thông tin là một nền giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện để mọi người được học tập , giúp cho mọi người biết cách học, biết cách tự học, học tập liêntục, học suốt đời, biết cách sử dụng rộng rãi những tiện ích của CNTT, truyền thông mạng, máy tính và truy cập Internet. Việc đưa CNTT, Internet để tổ chức và triển khai quá trình dạy và học với những phương pháp và hình thức linh hoạt hơn : như soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, dạy và học trực tuyến,. Điều đó không chỉ làm cho công việc của người giáo viên đơn giản, nhẹ nhàng hơn mà còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học . Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đang không ngừng đầu tư để tăng dần và hiện đại hóa các tiến bộ, tiện ích của CNTT vào việc dạy và học. Có thể nói trong phương pháp dạy học hiện đại, không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực từ các thành tựu khoa học CNTT. Có công nghệ thông tin là có thể ứng dụng hệ tri thức dữ liệu số hóa.
Trả lời
Trong những năm gần đây, cùng với một số môn khoa học khác, thực trạng dạy học Văn được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tỉ lệ học sinh yếu, lười học, chán học ở bộ môn này ngày càng cao, kéo theo kết quả không mấy khả quan qua các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào Đại học, Cao đẳng. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào đ ể nâng cao chất lượng dạy và học cũng như việc làm tăng sự hấp dẫn và hứng thú từ học sinh đến với bộ môn này đang là một vấn đề cấp bách. Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội nói chung, giáo dục nói riêng, ngành khoa học công nghệ thông tin (CNTT) phát triển đã mở ra nhiều ứng dụng và tiện ích mới. Báo hiệu một chân trời mới không chỉ cho giáo dục, mà còn cho mọi ngành, mọi nghề trong xã hội. Nền giáo dục của kỉ nguyên thông tin là một nền giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện để mọi người được học tập , giúp cho mọi người biết cách học, biết cách tự học, học tập liêntục, học suốt đời, biết cách sử dụng rộng rãi những tiện ích của CNTT, truyền thông mạng, máy tính và truy cập Internet. Việc đưa CNTT, Internet để tổ chức và triển khai quá trình dạy và học với những phương pháp và hình thức linh hoạt hơn : như soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, dạy và học trực tuyến,. Điều đó không chỉ làm cho công việc của người giáo viên đơn giản, nhẹ nhàng hơn mà còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học . Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đang không ngừng đầu tư để tăng dần và hiện đại hóa các tiến bộ, tiện ích của CNTT vào việc dạy và học. Có thể nói trong phương pháp dạy học hiện đại, không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực từ các thành tựu khoa học CNTT. Có công nghệ thông tin là có thể ứng dụng hệ tri thức dữ liệu số hóa.