Lên ý tưởng quảng cáo như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhìn từ góc độ của truyền thông thì quảng cáo là một loại thông tin giá trị. Sự kết hợp của chức năng truyền tải thông tin và nghệ thuật thiết kế quảng cáo đã biến nó trở thành một loại hình nghệ thuật truyền tải thông tin. Đánh giá ưu điểm của một thiết kế quảng cáo đều dựa vào tiêu chí hiệu quả truyền tải thông điệp. Do đó, việc đầu tiên cần làm trong thiết kế quảng cáo chính là xem xét làm thế nào để truyền đạt thông tin có hiệu quả. Một bức tranh nổi tiếng không có nghĩa là một tác phẩm quảng cáo tốt; tuy tác phẩm quảng cáo rất tinh sảo và đặc biệt nhưng nếu không có thông tin giá trị cụ thể nào để nói với công chúng hay nội dung rỗng tuếch thì không được coi là một tác phẩm tốt. Bên cạnh đó là những thiết kế với các hình ảnh rối loạn, hình ảnh không có cảm xúc, bố cục không mạch lạc thì cũng không mang lại giá trị về mặt thông tin. Đặc trưng quan trọng của những tác phẩm quảng cáo hiện đại xuất sắc là các thông tin được truyền tải đến công chúng một cách rõ ràng, nhanh chóng, chân thật với phương thức thể hiện sinh động và phong phú. Trong lĩnh vực quảng cáo hiện đại, bên cạnh những lý luận phổ cập về định vị, định hướng cũng như định điểm trong thiết kế thì ý tưởng thiết kế quảng cáo thường đặt công năng thiết kế lên vị trí đầu tiên, giải quyết vấn đề tư duy thiết kế dưới sự hỗ trợ của những kỹ thuật khoa học và nghệ thuật đã trở thành nguyên tắc chủ đạo trong thiết kế quảng cáo hiện đại. Trước đây những xu hướng thiết kế coi nhẹ công năng và chỉ tập trung theo đuổi hiệu quả về nghệ thuật thẩm mỹ là một quan điểm sai lệch mang thiên hướng của mỹ học hội họa, nó khiến cho thiết kế quảng cáo không thể hiện được rõ ràng mục đích và thông điệp cũng rất mơ hồ. Thể hiện đòi hỏi phải có phương pháp, chỉ khi dựa vào ba tầng công năng là “định vị, đính hướng và định điểm” thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu của ý tưởng thiết kế.
Trả lời
Nhìn từ góc độ của truyền thông thì quảng cáo là một loại thông tin giá trị. Sự kết hợp của chức năng truyền tải thông tin và nghệ thuật thiết kế quảng cáo đã biến nó trở thành một loại hình nghệ thuật truyền tải thông tin. Đánh giá ưu điểm của một thiết kế quảng cáo đều dựa vào tiêu chí hiệu quả truyền tải thông điệp. Do đó, việc đầu tiên cần làm trong thiết kế quảng cáo chính là xem xét làm thế nào để truyền đạt thông tin có hiệu quả. Một bức tranh nổi tiếng không có nghĩa là một tác phẩm quảng cáo tốt; tuy tác phẩm quảng cáo rất tinh sảo và đặc biệt nhưng nếu không có thông tin giá trị cụ thể nào để nói với công chúng hay nội dung rỗng tuếch thì không được coi là một tác phẩm tốt. Bên cạnh đó là những thiết kế với các hình ảnh rối loạn, hình ảnh không có cảm xúc, bố cục không mạch lạc thì cũng không mang lại giá trị về mặt thông tin. Đặc trưng quan trọng của những tác phẩm quảng cáo hiện đại xuất sắc là các thông tin được truyền tải đến công chúng một cách rõ ràng, nhanh chóng, chân thật với phương thức thể hiện sinh động và phong phú. Trong lĩnh vực quảng cáo hiện đại, bên cạnh những lý luận phổ cập về định vị, định hướng cũng như định điểm trong thiết kế thì ý tưởng thiết kế quảng cáo thường đặt công năng thiết kế lên vị trí đầu tiên, giải quyết vấn đề tư duy thiết kế dưới sự hỗ trợ của những kỹ thuật khoa học và nghệ thuật đã trở thành nguyên tắc chủ đạo trong thiết kế quảng cáo hiện đại. Trước đây những xu hướng thiết kế coi nhẹ công năng và chỉ tập trung theo đuổi hiệu quả về nghệ thuật thẩm mỹ là một quan điểm sai lệch mang thiên hướng của mỹ học hội họa, nó khiến cho thiết kế quảng cáo không thể hiện được rõ ràng mục đích và thông điệp cũng rất mơ hồ. Thể hiện đòi hỏi phải có phương pháp, chỉ khi dựa vào ba tầng công năng là “định vị, đính hướng và định điểm” thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu của ý tưởng thiết kế.