Thả thính đúng cách là gì, sao em cũng thả nhưng ai cũng né em ra vậy?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Thính phải thơm thì cá mới cắn câu, và người thả thính cũng phải đủ hấp dẫn thì mới tạo ra được thính ngon.

Vì vậy lời khuyên cho bạn là : chăm chút bản thân, từ ngoại hình đến tính cách trước đã.Khi đó thính của bạn mới có sức hút được 😆
Trả lời
Thính phải thơm thì cá mới cắn câu, và người thả thính cũng phải đủ hấp dẫn thì mới tạo ra được thính ngon.

Vì vậy lời khuyên cho bạn là : chăm chút bản thân, từ ngoại hình đến tính cách trước đã.Khi đó thính của bạn mới có sức hút được 😆