1. Kỹ năng mềm

Thang đo tầng mức nhu cầu của con người của Maslow là gì? Thang đo Maslow có thể được áp dụng như thế nào vào cuộc sống?

Khái niệm thang đo nhu cầu của Maslow là 1 lý thuyết về tâm lý con người khá nổi tiếng. Như liệu chúng ta có thể áp dụng nó vào cuộc sống? Và theo những cách nào?
Từ khóa: tâm lý học, tháp nhu cầu maslow, maslow hierarchy of needs, Kỹ năng mềm

Trả lời