"Thắng" và "Bại" là hai từ trái nghĩa. Vậy tại sao hai câu " Đánh thắng quân thù" và "Đánh bại quân thù" lại có cùng một nghĩa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Câu hỏi này hơi khó nhỉ:)) Nên mình sẽ giải thích theo cách hiểu của mình:))

Thắng và Bại là 2 từ trái nghĩa. Thắng tức là đạt được điều đó, Bại tức là tước đi điều đó.

Đánh thắng quân thù có nghĩa là mình đạt được chiến thắng trước kẻ thù của mình. Đánh bại kẻ thù tức là tước đi sự chiến thắng của kẻ thù:))

Trả lời

Câu hỏi này hơi khó nhỉ:)) Nên mình sẽ giải thích theo cách hiểu của mình:))

Thắng và Bại là 2 từ trái nghĩa. Thắng tức là đạt được điều đó, Bại tức là tước đi điều đó.

Đánh thắng quân thù có nghĩa là mình đạt được chiến thắng trước kẻ thù của mình. Đánh bại kẻ thù tức là tước đi sự chiến thắng của kẻ thù:))

Đánh thắng người ta -> Mình thắng.

Đánh bại người ta -> Làm cho người ta thua -> Mình thắng!