Vì sao vi khuẩn có cấu trúc đơn giản nhưng lại có tốc độ sinh trưởng và sinh sản rất cao?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vi khuẩn có hệ enzyme nằm trên màng sinh chất hoặc trong tế bào chất, enzyme này có hoạt tính mạnh nên vi khuẩn có khả năng đồng hóa mạnh và nhanh Vi khuẩn có tỉ lệ S/V lớn nên khả năng trao đổi chất mạnh Vi khuẩn dễ phát sinh biến dị nên khả năng thích nghi cao  Tốc độ sinh trưởng rất nhanh Tốc độ sinh sản nhanh
Trả lời
Vi khuẩn có hệ enzyme nằm trên màng sinh chất hoặc trong tế bào chất, enzyme này có hoạt tính mạnh nên vi khuẩn có khả năng đồng hóa mạnh và nhanh Vi khuẩn có tỉ lệ S/V lớn nên khả năng trao đổi chất mạnh Vi khuẩn dễ phát sinh biến dị nên khả năng thích nghi cao  Tốc độ sinh trưởng rất nhanh Tốc độ sinh sản nhanh