1. Phong cách sống

Thành công là sự góp nhặt của từng khoảnh khắc được thực hiện tốt nhất. Làm chủ thói quen hoặc là nạn nhân của chính nó. -Tường An-

Mình không viết chi tiết, mà mình hy vọng các bạn sẽ đặt câu hỏi nếu thực tâm muốn hiểu. Đó là chữ DUYÊN. Tri thức là miễn phí, nhưng để có được nó, bạn phải tốn nhiều thứ hơn là một lần lướt ngang.

Từ khóa: phong cách sống

Mình rất thích câu “Làm chủ thói quen hoặc là nạn nhân của chính nó” của bạn. Mình từng phạm phải sai lầm là để bản thân quá lệ thuộc vào những thói quen và đã trải qua vô vàn hậu quả của nó.

Trả lời

Mình rất thích câu “Làm chủ thói quen hoặc là nạn nhân của chính nó” của bạn. Mình từng phạm phải sai lầm là để bản thân quá lệ thuộc vào những thói quen và đã trải qua vô vàn hậu quả của nó.

Làm chủ thói quen tức là có thể Thay đổi, từ bỏ những thói quen Xấu & tìm cách định hình, xây dựng những thói quen Tốt.


Thành công liệu cũng có phải là một thói quen không bạn. Một người thường xuyên thất bại dù lớn dù nhỏ cũng có xu hướng thất bại trong những lần tiếp theo và người thành công cũng vậy.