Thay đổi bản thân là thay đổi điều gì?

Mình đọc được một tựa bài thế này:

Đừng cố gắng thay đổi mình

tramdoc.vn

Bài viết dựa vào nội dung của cuốn sách Stop Trying To Change Yourself của Mark Manson. Đại khái ý của bài viết đả kích chuyện các bạn bây giờ cứ hô hào những khẩu hiệu thay đổi bản thân như là "trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình" mà không nhận ra rằng thực chất không có cái "bản thân" nào ở đây cả. Cái cần thiết là thay đổi hành vi của mình, chứ không phải bản thân.

Mọi người nghĩ sao về ý kiến này? Thực chất thay đổi bản thân là thay đổi cái gì?

Từ khóa: thay đổi bản thân, Phong cách sống

Mới thấy trên read station nhưng ko đọc 😂😂

Thay đổi bản thân là thay đổi triết lý, thái độ, lối sống của mình đối với cuộc sống của chính mình. Bao hàm rất nhiều thứ nhưng đa số chỉ thay đổi 1 phần nào đó thôi chứ ít ai thay đổi đc hoàn toàn - điều mà chắc chỉ có những ng bị ép vào 1 hoàn cảnh nào đó buộc phải thay đổi mới làm đc. Ví dụ như ở tù chẳng hạn 🤣🤣

Trả lời

Mới thấy trên read station nhưng ko đọc 😂😂

Thay đổi bản thân là thay đổi triết lý, thái độ, lối sống của mình đối với cuộc sống của chính mình. Bao hàm rất nhiều thứ nhưng đa số chỉ thay đổi 1 phần nào đó thôi chứ ít ai thay đổi đc hoàn toàn - điều mà chắc chỉ có những ng bị ép vào 1 hoàn cảnh nào đó buộc phải thay đổi mới làm đc. Ví dụ như ở tù chẳng hạn 🤣🤣

Mình là fan của thuyết tiến hóa - "survival of the fittest", chúng ta hầu như chỉ thay đổi khi hoàn cảnh thúc đẩy chúng ta làm việc đó, để thích nghi với hoàn cảnh nếu ko chúng ta sẽ bị đào thải. Và từ đó, thay đổi cái gì thì phụ thuộc vào hoàn cảnh hay lý do mà chúng ta thay đổi.

Còn thay đổi thì thường bắt đầu với việc thay đổi cách suy nghĩ -> thay đổi từng hành động nhỏ -> thay đổi lối sống -> xây dựng thành các thói quen và phản xạ.